Polskie cechy i znaki probiercze dla wyrobów z metali szlachetnych od 8. maja 2004r.

(Litery występujące w cechach określają właściwe Urzędy Probiercze w kraju: A- Białystok, B- Bydgoszcz,
G- Gdańsk, H- Chorzów, K- Kraków, L- Łódź, P- Poznań, V- Wrocław, W- Warszawa, Z- Częstochowa)

Dodaj komentarz